Sabtu, 05 November 2022

Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Sesuai KMA 183 Tahun 2022/2023

Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI - PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah ujian akhir semester yang diadakan oleh satuan pendidikan atau madrasah setelah kegiatan pembelajaran semester 1 telah selesai di laksanakan. 
Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak
Hasil dari kegiatan PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI nantinya dijadikan sebagai Standar Kompetensi Lulusan siswa di semester berikutnya dan tentunya akan bermanfaat saat siswa akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya

Untuk mempersiapkan pelaksanaan PAS Semester Ganjil Tahun 2022/2023, pada kesempatan ini mimin ingin berbagi contoh soal PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Sesuai KMA 183 Tahun Pelajaran 2022/2023 yang dapat rekan-rekan jadikan sebagai referensi dalam menyusun soal-soal PAS nanti

Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI ini tentunya telah disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagaimana yang tertulis pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah.

Karenanya, pada masing-masing tingkat kelas Madrasah Ibtidayah, soal PAS Akidah Akhlak ini memuat KD sebagai berikut.

Pada soal PAS Akidah Akhlak kelas 1 MI, KD dari KI Pengetahuan yang termuat antara lain:
 • 3.1 Mengenal Allah melalui dua kalimat syahadat
 • 3.2 Menerapkan pengucapan kalimat basmalah dan hamdalah dalam melakukan setiap perbuatan yang baik
 • 3.3 Mengenal asmaul husna
 • 3.4 Mengenal hidup sehat dan bersih
 • 3.5 Menerapkan adab ke kamar mandi, mandi, dan berpakaian
Daftar KD yang termuat dalam penyusunan soal PAS Akidah Akhlak kelas 2 MI Semester Ganjil ini, antara lain:
 • 3.1 Menerapkan ketentuan membaca ta'awwudz
 • 3.2 Memahami makna al-Hafiizh, dan al-Waliy
 • 3.3 Menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati serta cara membiasakannya
 • 3.4 Menerapkan adab bersin dan menguap
 • 3.5 Memahami akhlak tercela egois, berkata kasar, berbohong dan cara menghindarinya
 • 3.6 Memahami kisah keteladanan Nabi Nuh a.s
Daftar KD yang termuat dalam soal PAS Akidah Akhlak kelas 3 MI di semester ini, meliputi:
 • 3.1 Memahami makna sikap bersyukur
 • 3.2 Memahami makna ar- Razzaaq dan al-Wahhaab
 • 3.3 Memahami sepuluh nama-- nama malaikat Allah Swt yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya
 • 3.4 Menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah Swt, rasulNya, kedua orang tua, dan guru
 • 3.5 Memahami kisah keteladanan Nabi Ismail a.s
Sedang daftar KD dalam soal PAS Akidah Akhlak kelas 4 MI, meliputi:
 • 3.1 Memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat: Subhaanallaah, Maasyaa Allah dan Allahu Akbar.
 • 3.2 Memahami makna al-Malik, al-Aziiz dan al-Qudduus
 • 3.3 Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Swt
 • 3.4 Menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari
 • 3.5 Memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah
 • 3.6 Memahami cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Tsa'labah
Daftar KD yang termuat dalam soal PAS Akidah Akhlak kelas 5 MI di semester gasal ini meliputi:
 • 3.1 Memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat hauqalah (Laa haula walaa quwwata illa billaah hil `aliyyil adhiim)
 • 3.2. Memahami makna al-Asma' al-Husna (al Qowiyy, al Qayyum)
 • 3.3 Menganalisis makna iman kepada hari akhir (kiamat)
 • 3.4 Menerapkan adab bertamu
 • 3.5 Memahami sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakkal melalui kisah Nabi Ibrahim As.
Daftar KD KI Pengetahuan yang mendasari penyusunan soal PAS Gasal Akidah Akhlak kelas 6 MI, meliputi:
 • 3.1 Memahami makna dan ketentuan Istighfaar
 • 3.2 Memahami makna al- Ghaffaar dan al-Afuww
 • 3.3 Menganalisis iman kepada Qada dan Qadar Allah Swt
 • 3.4 Menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari
 • 3.5 Memahami makna dan implikasi sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih serta cara menghindarinya.

Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI


Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI yang akan mimin bagikan ini sekedar referensi saja, dalam pelaksanaanya jika memang materi yang ada dalam soal PAS ini tidak sesuai dengan materi yang telah diajarkan silahkan rekan-rekan kembangkan dan sesuaikan dengan materi yang ada

Untuk mengunduh Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Sesuai KMA 183 Tahun 2022/2023 ini silahkan anda klik pada tautan yang sudah mimin sediakan di bawah ini
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 1 MI Unduh
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 2 MI Unduh
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 3 MI Unduh
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 4 MI Unduh
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 5 MI Unduh
 • Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 6 MI Unduh
Untuk mengetahui kisi-kisi soal PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Semester 1 Sesuai KMA 183 Tahun 2022/2023 silahkan anda unduh pada tautan berikut
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 1 MI Lihat
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 2 MI Lihat
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 3 MI Lihat
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 4 MI Lihat
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 5 MI Lihat
 • Kisi-kisi PAS Akidah Akhlak Kelas 6 MI Lihat
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Soal Dan Jawaban PAS Akidah Akhlak Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Sesuai KMA 183 Tahun 2022/2023 ini semoga bermanfaat untuk kita semua

Load comments