Jumat, 19 Agustus 2022

Soal Dan Jawaban Pretest PPG Mapel Fiqih Part 6 Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Soal Dan Jawaban Pretest PPG Mapel Fiqih Part 6 Sistem Pemerintahan Islam Sesuai Kisi-kisi - Pelaksanaan Pretest PPG Guru Madrasah akan segera di laksanakan bagi Guru Madrasah yang sudah melakukan Ajuan Pendaftaran Pretest PPG Dalam Jabatan di Simpatika dan telah dinyatakan lolos administrasi
Soal Pretest PPG Fiqih Part 6
Pembukaan Pendaftaran Pretest PPG Guru Madrasah ini di sampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Surat Edaran Pembukaan Pendaftaran Pretest PPG bagi Guru Madrasah secara mandiri melalui akun Simpatika masing-masing

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah, berikut ini mimin bagikan contoh soal dan Jawaban Pretest PPG Guru Madrasah yang dapat anda jadikan sebagai referensi atau pengetahuan terkait Uji Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan

Soal Dan Jawaban Pretest PPG Guru Fiqih Part 6

Untuk itu bagi rekan-rekan Guru Madrasah khususnya yang mengampu atau mengajukan Program PPG Mapel Fiqih silahkan pelajari contoh soal-soal Pretest PPG Guru Fiqih Part 6 berikut ini

SOAL PRETEST PPG FIQIH MATERI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

1. Ulama yang menyatakan bahwa Politik membutuhkan agama begitu sebaliknya agama membutuhkan politik adalah.….
A. Imam al-Ghazaly.
B. Abu A’la al-Maududi
C. Yusuf Qardhawi
D. Sayyid Sabiq

Jawab : A

2. Menurut Abu A’la al-Maududi, terdapat tiga tujuan utama pemerintahan dalam Islam kecuali…?
A. menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan
B. menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah
C. menjalankan jihad fisabilillah.
D. menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah swt

Jawab : C


3. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam….
A. Hak untuk bebas beragama
B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat.
C. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan,
D. Jawaban a, b dan c benar.

Jawab : D

4. Ummat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu Negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Ha ini dapat dilihat dalam ….
A. QS Al-Ma-idah: 8 
B. Q.S. Al Baqrah : 55
C. Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 58,
D. QS. Al-Nur ayat 55

Jawab : D

5. Orang yang dipilih sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hatinurani ummat, adalah pengertian ….
A. Ahlul halli wal aqdi,
B. khalifah
C. majlis syuro
D. badan musyawarah

Jawab : A

6. Tugas utama ahlul hali wal-aqdi adalah ...
A. Mengusulkan anggota-anggota majlis syuro kepada khalifah
B. memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah
C. mengurus kekayaan negara.
D. mengurus adminsitrasi Negara

Jawab : B

7. Perhatikan pernyataan berikut ini
(1) pemilihan oleh para tokoh
(2) pemilihan berdasarkan wasiat dari khalifah sebelumnya
(3) dipilih oleh seluruh rakyat
(4) dipilih berdasarkan keinginan sendiri
(5) dipilih berdasarkan keturunan
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang bukan termasuk cara pemilihan seorang pemimpin adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Jawab ; D

8. Berikut ini yang bukan menjadi dasar-dasar pemerintahan Islam adalah ....
A. Kejujuran
B. Keadilan
C. tauhid
D. Mufakat
E. Kedaulatan Rakyat

Jawab : D

9. Sistem pemerintahan dan politik yang dekat dengan spirit dan nilai-nilaiIslam banyak bentuknya. Yang terpenting adalah sistem tersebut adalahdapat menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin terwujudnyakeadilan, menjamin kebebasan menjalankan agama, dan lainsebagainya. Jika dicermati, sistem pemerintahan dan politik di eramodern yang mendekati ciri-ciri di atas adalah:
A. Demokrasi
B. khilafah
C. Kerajaan
D. Kesultanan
E. Keraton

Jawab : A

10. Dibawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah kecuali…
A. Kewajiban taat kepada khalifah.
B. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat keusakan,
C. Membela khalifah meski dalam posisi salah.
D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam memperthankan dan membelanya

Jawab : C

11. Dibawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi. Tapi disi lainmerupakan kewajiban pemerintah kecuali…
A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat.
B. Hak untuk bebas beragama,
C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan

Jawab : C

Silahkan bagi rekan-rekan yang membutuhkan soal Pretest PPG Fiqih diatas bisa menyimpannya melalui tautan berikut
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 3 Lihat
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 4 Lihat
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 5 Lihat
 • Soal Pretest PPG Fiqih Part 6 Lihat
Untuk mengetahui contoh soal-soal Pretest lainnya silahkan rekan-rekan dapat melihatnya pada tautan berikut ini
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 3 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 4 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 5 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Fiqih Part 6 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Qurdis Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Qurdis Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel Akidah Akhlak Part 1 Lihat 
 • Soal Pretest PPG Mapel Akidah Akhlak Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel SKI Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Mapel SKI Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 1 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 2 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 3 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 4 Lihat
 • Soal Pretest PPG Daljab Part 5 Lihat
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Soal dan Pembahasan Pretest PPG Guru Fiqih Part 6 ini semoga bermanfaat untuk kita semua

Load comments